Sanomalehtien painatus

Lehdet jaetaan perinteisesti sanoma- ja aikakauslehtiin. Sanomalehti on päivittäin tai useamman kerran viikossa ilmestyvä, tavallisesti monisivuinen ja iso painate. Aikakauslehti on taas tilattava, irtonumerona ostettava tai esimerkiksi jäsenyyden tai asiakkuuden perusteella vastaanotettava julkaisu, joka ilmestyy säännöllisesti.

Aikakauslehden ilmestystilaus on harvempi kuin sanomalehden, eikä uutiset ole sen pääasiallista sisältöä.

Sanomalehden tehtävä on välittää ajankohtaista tietoa lukijoilleen

Sanomalehden tarkoitus on välittää ajankohtaista uutistietoa. Se sisältää tavallisesti myös ilmoituksia ja mainoksia. Suomessa sanomalehdet jaotellaan levikkinsä perusteella valtakunnallisiin lehtiin, maakuntalehtiin, aluelehtiin, paikallislehtiin, ilmaisjakelulehtiin sekä valtakunnallisiin tai paikallisiin työväenlehtiin.

Ilmestysajankohtansa kannalta lehdet ovat aamu-, iltapäivä-, ilta- tai sunnuntailehtiä ja poliittisen sitoumuksensa kannalta joko puoluelehtiä tai puolueettomia eli riippumattomia lehtiä. Nykyisin sanomalehden käsite kattaa myös digitaalisen näköislehden, lehden verkkosivuilla julkaistavat uutisartikkelit ja muun uutisaineiston sekä mobiilipalvelut.

Tilastokeskuksen mukaan sanomalehdeksi tilastoidaan lehdet, jotka ilmestyvät 1-7 päivänä viikossa ja jotka sisältävät valtakunnallista tai paikallista uutisaineistoa. Päivälehdet ilmestyvät 4-7 kertaa viikossa ja muut sanomalehdet tavallisesti 1-3 kertaa viikossa. Valtakunnallisten sanomalehtien levikki kattaa koko Suomen.

Maakuntalehdet ovat laajalevikkisiä omalla maakunnallaan, kun taas aluelehdet ovat maakuntaa pienemmän alueen päälehtiä. Paikallislehdet ilmestyvät perinteisesti yhden tai muutaman kunnan alueella.

Ilmaisjakelulehdet ovat lukijalleen maksuttomia, jotka rahoitetaan mainostuloilla. Osa ilmaisjakelulehdistä ovat Kaupunkilehtien liittoon kuuluvia, tabloidikokoisia kaupunkilehtiä. 

Sanoma- vai aikakauslehti?

Rajaveto sanomalehtien ja aikakauslehtien välillä on haastavaa, sillä sanomalehdet ovat sisällöltään usein uutisellisempia kuin aikakauslehdet. Sanomalehdet myös mielletään enemmän kertakäyttötuotteeksi ajankohtaisen aineistonsa vuoksi. Sanomalehdet ovat painettu ohuelle ja laadultaan huonompilaatuiselle sanomalehtipaperille tai erikoissanomalehtipaperille. Sanomalehdessä olevat liitteet ovat usein aikakauslehden tapaisia.

Sanomalehdet haluavat erottautua ilmaisjakelulehdistä, mutta myös tilattavien ja ostettavien sanomalehtien tulot koostuvat merkittävässä määrin ilmoitus- ja mainostuloista. Sanomalehdet kuuluvat Sanomalehtie Liittoon, ja vuosittaisesta levikin tarkastamisesta vastaa Media Audit Finland.

Ensimmäinen suomenkielinen sanomalehti oli Suomenkieliset Tieto-Sanomat (1776). Vanhin edelleen ilmestyvä suomalainen sanomalehti on Åbo Underrrättelset (1824) ja suomenkielisistä sanomalehdistä vanhin on Keskissuomalainen. Suomen suurin sanomalehti on nykyään Helsingin Sanomat, joka on Pohjoismaisen laajalevikkisin sanomalehti. Helsingin Sanomat on myös Suomen arvostetuin lehtibrändi. Ainoastaan levikkien laskiessa ruotsalainen Aftonbladet ohitti sen muutamiksi vuosiksi 200-luvun alkuvuosina. Helsingin Sanomat siirtyi broadsheet-koosta puolta pienempään tabloidikokoon tammikuussa 2013. HS:n liitteenä julkaistaan Kuukausiliite sekä viihteellisempi, nuoremmalle lukijakunnalle suunnattu Nyt-liite.

Sanomalehtiä tilataan suomessa enemmän kuin ostetaan irtonumeroita 

Suomessa sanomalehdet tilataan usein kotiin joko vuosi- tai kestotilauksena, kun monissa maissa yleisempää on ostaa sanomalehden irtonumero esimerkiksi suoraan lehtikioskeista. Suomessa on vakiintunut tapa ostaa iltapäivälehdet yksinomaan irtonumeroina. Monien sanomalehtien levikki on laskenut ja kannattavuus heikentynyt 1900-luvulta alkaen, ja 2000-luvulta lähtien paperilehtien levikki on laskenut. Monet sanomalehdet tavoittavat verkkolehtien ansiosta enemmän lukijoita kuin aiemmin. Suurimmat sanomalehdet tarjoavat uutisartikkeleita verkossa sekä erikseen tilattavan digitaalisen näköislehden, joka voi olla paperiversiota halvempi.