Kuten kaikki varmasti tiedämme, kirjaksi voidaan kutsutaan kasaa yhteen nidottuja paperiarkkeja. Nykyään on myös E-kirjoja, eli elektronisessa muodossa julkaistuja teoksia, useimmiten PDF- EPUB, tai Amazon Kindle -tiedostoina. E-kirjojen ja painettujen kirjojen välillä on kuitenkin eroavaisuuksia.

Kirjapainon historia ylettyy ensimmäisiin korkeakulttuureihin asti

Ennen kuin kirjoija alettiin painaa neliskulmaisille päällekäin sidotuille tai nidotuille arkeille, kirjat olivat rullamaisia kirjakääröjä, joitka oli tehty papyruksesta tai pergamentista. Muinaisessa egyptissa kirjoitettiin kokonaisia kirjoja papyruskääröille jo lähes jo yli 5000 vuotta sitten. Myös antiikin kreikkalaiset käyttivät papyruskääröjä, ja monet kuuluisimmat filosofiset tekstit ovat peräisin antiikin kreikan ajoilta.

Kuuluisimpia tuhansia vuosia vanhoja teoksia ovat mm. Homeroksen eeppiset runokokoelmat Ilias ja Odysseia, Platonin Valtio, sekä Aristoteleen teokset. Pergamentti eli eläimen nahasta tehty paperimainen materiaali keksittiin vasta noin 300 eaa. Koska kirjapainoa ei ollut vielä keksitty, kääreitä jouduttiin kirjoittamaan käsin. Tämä hoidettiinkin usein orjatyövoimaa hyödyntämällä. Näitä taitoja käytetään yhä edelleen lehtien painamisessa.

Faktaa vai fiktiota?

Kirjat voidaan jakaa sisällön mukaan karkeasti fiktioon ja tieto- tai “non fiction” -kirjallisuuteen. Fiktiokirjallisuus on useimmiten proosaa tai kaunokirjallisuutta. Yksinkertainen erottelu on helpoin taka jakaa kirjat, mutta fiktiokirjoissa on myös paljon eroja tyylilajeiltaan ja tekstityypeiltään.

Kaunokirjallisuus

Monet nykyään julkaistut kirjat ovat fiktiota, mikä tarkoittaa, että ne ovat osittain tai kokonaan sepitystä. Aikaisemmin paperituotannon  katsottiin olevan liian kallista viihdekäyttöön, joten kaunokirjallisuuden painaminen oli vähäistä.Globaalin lukutaito- ja painoteknologian lisääntyminen maailmassa johti kuitenkin kirjojen lisääntyneeseen julkaisemiseen viihdettä varten. Suuri osa fiktiokirjallisuudesta on myös luokiteltu tyylilajeittain.

Romaani on yleisin fiktiokirjan muoto. Romaanit ovat tarinoita, joissa on tyypilliseesti juoni, asetus, teemat ja henkilöt. Tarinoita ja kertomuksia ei ole juuri rajattu tiettyyn aiheeseen; romaani voi olla hassu, vakava tai mielipiteitä herättävä.

Tietokirjat

Kirjoja pinossa

Tietokirjat ovat kirjoja, joiden tehtävänä on välittää lukijalle tietoa jostain tietystä aiheesta tai aihealueesta. Tietokirjatyyppejä ovat ensyklopediat, oppikirjat, almanakat, atlakset, hakemistot ja esimerkiksi puhelinluettelot. 

Tietokirjoihin lasketaan myös kaikki self-help -kirjallisuus, joka on 2000-luvun suosituimpia kirjallisuuden lajeja. Self-help -kirjat sisältävät usein vinkkejä jonkin taidon kehittämiseen. Ne voivat myös käsitellä elämänhallintaa, ihmissuhteita, uraetenemistä tai motivaatiota. Hyviä esimerkkejä self help -kirjallisuudesta ovat esimerkiksi “Idiootit ympärilläni” -kirja, joka vastaanottanut palkintoja ja ollut monta kertaa putkeen myydyimpien kirjojen listaykkösenä.