Alduksen tuotannon johtamisstrategia perustuu systeemiteoriaan. Strategian mukaan tuotanto on sarja käsittelyvaiheita, joiden kautta kaikki työt ohjataan kulkemaan. Alduksessa on ymmärretty, että tuottavuuden saa aikaan koko organisaatio, ei vain yksittäinen työntekijä. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että tuotteet läpäisevät eri käsittelyvaiheet nopeasti.

Toiminnan ja tuotannon laatua seurataan organisaation toimintaa kuvaavilla käyrillä. Reaaliaikainen systeemikäyrästö on nähtävissä Alduksen sisäisessä verkossa. Näin koko organisaatio saa jatkuvaa palautetta toiminnastaan ja mahdolliseti haittaavat ongelmat voidaan ratkaista heti.