Aldus Oy:n takana on kaksi tunnettua painoalan osajaa LahtiPrint ja Salpausselän Kirjapaino, joilla on yhteensä yli 160 vuoden kokemus kirjapainotoiminnasta. Tekijöiden vahvasta historiasta löytyy muun muassa Suomen Laatupalkinto, jonka Salpausselän Kirjapaino sai vuonna 2000 tunnustukseksi systemaattisesta ja onnistuneesta laadun kehittämisestä.

Aldus Oy on lainannut nimensä Aldus Manutiukselta, joka kuului aikansa eturivin kirjapainotoimijoihin. Manutius julkaisi muun muassa unohdettuja antiikin käsikirjoituksia ja teetti maailman ensimmäisen kursiivikirjasintyypin. Se otettiin käyttöön Aldine Press -painotalossa, jonka Manutius perusti Venetsiaan vuonna 1494.

Aldus Manatius oli rakentamassa informaatioyhteiskunnan perustaa. Sittemmin kirjapainotaidosta tuli mullistava väline tiedonvälityksen sekä kulttuurin ja yhteiskunnan kehityksen väline. Sama aito innostus painoalan kehittämistä kohtaan saa myös meidät alduslaiset tekemään parhaamme.

Painetulla sanalla ja kuvalla on yhä tänäkin päivänä oma lisäarvonsa. Painotuote näkyy, tuntuu ja tuoksuu ja on olemassa kolmiulotteisena esineenä. Se on idea ja viesti konkreettisessa muodossa ja hyvin tehtynä se kestää aikaa.

Kaikessa toiminnassaan Aldus Oy tähtää avoimuuteen, vastuulliseen yrityskulttuuriin ja turhan ympäristökuorman minimointiin. Tästä kulttuurista viestii myös symbolimme, keväänvihreä Aldus lehti.